Четверг, 15.04.2021, 09:25
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS

КЗ "Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3"

Головне меню
Мини-чат
Гаряча лінія
Гаряча лінія
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Опыт работы Носаченко М.С.

Комунальний заклад «Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»

Михайлівської районної ради Запорізької області 

Адреса: 72002

 Запорізька обл.,

смт Михайлівка,

 вул. Пушкіна, 106

Телефон: (06132)21437

Е-mail: Mih_zosh_3@mail.ru 

 

Автор досвіду: Носаченко Марина Станіславівна, вчитель англійської мови КЗ "Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3"

Тема досвіду:

 

Метод проектів на уроках англійської мови.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови.

Діти легко забувають те, що вони кажуть,

і те, що їм кажуть, але не те, що вони роблять,

і не те, що з ними роблять.

 

Базова модель досвіду

У наш час усі розвинені країни світу усвідомлюють необхідність реформування системи освіти для того, щоб учень став центральною постаттю процесу, щоб його пізнавальна діяльність знаходилась у центрі уваги педагогів. Багато хто вважає, що набуті знання зазнають змін щороку. Тому важливо, щоб молоді люди вміли самостійно мислити, вчитися, працювати з інформацією, самостійно удосконалювали знання й уміння в різних сферах, набуваючи нові знання, професії, оскільки цим доведеться займатися все життя. Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів  іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Оволодіння  іноземною мовою надає додаткові можливості для самореалізації особистості в сучасних умовах.

У силу специфіки предмета іноземна мова має великий потенціал, який виховує та розвиває особистість дитини. Вона спонукає учнів до вивчення зразків світової та рідної культури, включає їх до діалогу культур, розвиває засобами мови. Вивчення іноземних мов на сьогодні здійснюється у широкому соціокультурному контексті, має чітко виражений культурознавчий напрямок.

Модернізація освіти вимагає необхідності пошуку нових підходів до викладання іноземних мов. Звернення до нетрадиційних форм навчання передбачає вплив педагога на діяльність кожного учня і залучення їх у активну навчально-практичну діяльність. Однією із найбільш органічних і найефективніших форм викладання англійської є метод проектів.

У сучасної практиці навчання іноземним мовам в українських школах широко використовується метод проектів, який передбачає опору на творчість школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально інтегрувати різні навчальні предмети, використовувати різні режими роботи учнів, організовувати навчання в співпраці.

 Об'єктом мого дослідження та вивчення стала  проектна діяльність, а предметом– використання проектів для формування ключових компетенцій школяра. Бо тільки тоді можна досягти бажаного результату, коли вчитель чітко уявляє, які кроки треба зробити для його реалізації.  

Актуальність і перспективність теми досвіду

Метою навчання іноземної мови є іншомовна мовленнєва діяльність.

Щоб сформувати комунікативну компетенцію, учні мають самостійно мислити, вирішувати якісь проблеми. А в основі методу проектів лежить саме вирішення будь-якої проблеми. Щоб розв‘язати проблему, учні повинні володіти не лише певними інтелектуальними та комунікативними навичками, але й творчим потенціалом. Адже ні для кого не таємниця, що багато випускників шкіл не вміють творчо проаналізувати життєву ситуацію, у них не розвинене творче мислення. Хоча, усім відомо, що за своєю природою діти дуже допитливі і хочуть вчитися. Тому на уроках дитина повинна мати можливість не лише отримувати інформацію, але й, як кажуть, “отримувати знання”, розвивати свої творчі здібності, мислити, вирішувати проблеми, і не лише вирішувати, а й знаходити найбільш оптимальні шляхи їх вирішення, свої оригінальні способи, і лише завдяки цьому отримувати задоволення від навчання.

З метою розвитку творчих здібностей учнів на кожному уроці, під час вивчення кожної теми (програмний матеріал дозволяє використання будь-якої теми, оскільки всі вони мають практичну значимість для школярів ( Людина і її оточення ), учитель намагається поставити перед учнями таку проблему, робота над якою дала б можливість не лише сформувати , але й розвинути все різномаїття інтелектуальної і творчої діяльності, дала б можливість діяти не лише формально і репродуктивно, а й творчо. Саме творчі здібності учнів - це гарантія швидкого, а головне - якісного отримання знань та умінь, а отже, їх подальшого закріплення і вміння використовувати їх на практиці. Психологи помітили, що в основі розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів лежать такі психічні процеси, як пам‘ять, увага, мислення і т.і. Тому саме метод проектів, в основі якого пошук вирішення проблеми, який базується на творчому підході, є таким актуальним у наш час.

Проектні роботи надзвичайно перспективні, адже вони ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане учнями, що мають різний рівень підготовки. У процесі проектної діяльності учні реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою. На запитання "Чому саме проектна робота?" можна дати такі відповіді:

 • тому, що проектна робота мотивує (учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий чи малий, простий чи складний – і зможуть пишатися ним. Наприклад, деякі учні в класі можуть слабше знати мову за інших, але це їм не заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту);
 • тому, що проектна робота особистісно зорієнтована (готуючи розповідь про своє оточення в письмовій формі, учні відкривають для себе значення англійської та інтернаціональної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім’ю, місто чи свої уподобання);
 • тому, що проектна робота має загальноосвітню цінність (Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позаурочний час).

Теоретична база досвіду.

Метод проектів виник ще на початку 20 сторіччя, коли розум педагогів і філософів було направлено на те, щоб навчити дитину використовувати здобуті знання на практиці. Саме тому американські педагоги Дж. Д‘юї, Кілпатрик та інші звернулись до активної пізнавальної та творчої сумісної діяльності дітей під час вирішення однієї спільної проблеми. Спочатку метод проектів було названо проблемним. Рудольф Штайнер, відомий австралійський педагог, також вважав за потрібне навчати учнів використовувати знання, якими вони володіють, у вирішенні практичних завдань. Проблемному методу приділялось багато уваги і у вітчизняній педагогіці ( М.І. Махмутов, І .Я. Лернер ).

Список літератури. яку я використовуюю під час роботи над даною проблемною темою

Щодо інноваційного потенціалу, досвід моєї роботи можна вважати комбінаторним. У своїй роботі я дотримуюсь всіх етапів розробки структури проекту і його проведення:

 1.  пред ‘явлення ситуації;
 2.  висунення, обговорення та обґрунтування гіпотез вирішення проблеми;
 3.  вибір можливих джерел інформації;
 4.  групова робота над пошуком фактів і аргументів;
 5.  захист проекту;
 6.  виявлення нової проблеми.

Враховуючи той факт, що робота за методом проектів передбачає наявність високоерудованих дітей з великим творчим потенціалом, на своїх уроках я приділяю багато уваги особистісним якостям учнів, їх інтелектуальному рівню, психофізичним можливостям і т.ін. Часто використовуються на уроках спеціальні логічно-пошукові завдання, за допомогою яких можна розвивати пізнавальні процеси учнів: пам‘ять, увагу, уяву, мислення, абстраговане мислення та інше.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Метод проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми.

Метод проектів створює:

 • умови для творчої самореалізації учнів,
 • підвищує мотивацію до навчання,
 • сприяє розвитку інтелектуальних здібностей,
 • учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні.

Метод проектів розрахований на неординарний, нетрадиційний підхід і творче використання придбаних на уроках знань, умінь та навичок. Використання таких вправ допомагає розвивати у учнів гнучкість мислення, навчає дітей логічно мислити, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

На своїх уроках я використовую різні типи проектів: творчі,  рольово-ігрові, інформаційні та практико-орієнтовані. Найкраще на уроках вдаються рольово-ігрові та практико-орієнтовані проекти, оскільки вони дозволяють учням вирішувати проблеми, виконуючи якісь конкретні ролі, виявляючи свої особистісні та творчі якості.

У рольово-ігрових проектах учні перестають бути звичайною “масою”, а кожен із них є яскравою індивідуальністю, яка не лише грає якусь роль, але й щось вирішує, за щось відповідає.

Успіх практико-орієнтованих проектів зумовлено перш за все тим, що проблема, яку намагаються вирішити учні, зорієнтована на їх особистісні і соціальні інтереси. Вони шукають такі способи розв‘язання проблеми, які могли б допомогти їм у практичному застосуванні. Крім того, застосування групового проекту не вириває дитину із її середовища, а дає можливість порівняти свій спосіб вирішення проблеми із способами оточуючих, дізнатися їхню думку, зрозуміти не лише позитивні, а й негативні сторони того чи іншого рішення, і вже всім разом прийти до конкретного вирішення проблеми. А яке задоволення отримують діти, коли проблему вже вирішено.

Особливості організації проектної діяльності на уроках англійської мови

Метод проектів дозволяє не лише учням, а й вчителю працювати творчо, що в свою чергу дає можливість відійти від стандартів, шаблонів і урізноманітнити уроки іграми, віршами, піснями і т.ін.

         Проектна діяльність учнів у навчально-виховному процесі – це спільний пошук розв’язання певної проблеми, це діяльність, спрямована на збагачення знань, умінь та навичок, на формування компетентної особистості. Це системне, послідовне моделювання тренувального вирішення проблемний ситуацій, що вимагає пошукових зусиль, які спрямовані на дослідження та розробку шляхів їх вирішення.  

Проект – це певна, чітко прописана технологія, що включає в себе такі етапи:

 • постановка проблеми (підготовчо-мотиваційний);  
 • формування мети(планування); 
 • розробка заходів (вибір рішення);  
 • підготовка заходів і методів (виконання);
 • Оцінка результатів (рефлексія і захист).  

      До організації проекту висуваю певні вимоги, зокрема:  

1) тема для всього класу може бути одна, а шляхи її реалізації у кожної групи – різні. Можливе одночасне виконання учнями різних проектів;  

2) проект є значущим для найближчого та опосередкованого оточення учнів – однокласників, їх батьків, знайомих;

3) проект завжди педагогічно значущий, тобто учні одержують знання, будують взаємини, оволодівають необхідними способами мислення та дії;

4) проект повинен бути завчасно спланованим, але разом з тим допускає гнучкість та зміни під час його виконання;

5) проект орієнтовано на вирішення конкретної проблеми.

У цілому модель, за якою я працюю над впровадженням методу проектів на уроках, виглядає ось так:

Оргмомент (Привітання, бесіда з черговими, постановка задач уроку).

 Етап орієнтації' та етап визначення мети.

Саме на цьому етапі уроку ставиться проблема та розробляється проект її вирішення. Проблема ставиться короткострокова (яку треба буде вирішити протягом визначеного уроку) та довгострокова (яку треба буде вирішити протягом вивчення конкретної теми).

Для підвищення інтересу до досліджуваного матеріалу я вдаюся до різноманітних методів та прийомів:

 1.  Приваблива мета - мета, яка стає для учня особистісно значимою. Наприклад, мета - навчитися знайомитися з іноземцями, розповідати про себе та свою сім‘ю й т.ін. ( 1, 2,5,6 клас ).
 2.  Подив - я повідомляю у 1, 2, 5 класі, що багато англійських слів схожі на російські слова ( тут я часто вдаюся до асоціацій: “сир” - якщо вилити воду з чашки - залишиться лише крапля; кап- “сир” - чашка; “mat” - мат, матрац, коврик і т.ін.).
 3.  Відповідь, на яку дається певний час - наприклад, які загальні свята є в США та Україні. Правильну відповідь на запитання учні зможуть дати, лише засвоївши необхідну інформацію під час уроку.
 4.  Помилка в поясненні - пояснюючи новий матеріал (короткі фрази, такі як “isn't, it's” і т.ін. у 1, 2 класі), я повідомляю, що не можна пояснити природу цих конструкцій та надати повну форму.
 5. Запитання до тексту - діти ставлять запитання, відповідь на яке вони зможуть отримати, прочитавши текст (у старших класах).  
 6.  Асоціації - я використовую у всіх класах: під час вивчення нової теми прошу учнів назвати асоціації, які у них виникають у зв‘язку з малюнком, реченнями (Наприклад: 1. Це - найбільше місто в США. 2. Це місто хмарочосів), або написати асоціації до вже названої теми уроку (Наприклад: я малюю ялинку, і учні мають назвати асоціації з теми “Новий рік”, або сонечко - “Канікули” і т.ін.).

Етап проектування діяльності учнів я здійснюю через попередню роботу (випереджаючі завдання, повідомлення, підготовка наочності, самостійні завдання).

Фонетична зарядка (Повторення англійських звуків. На цьому етапі я часто використовую пісні, вірші, скоромовки, прислів‘я, тут же учні працюють з неправильними дієсловами). На уроках я приділяю багато уваги роботі з такими дієсловами. Поряд із традиційною таблицею неправильних дієслів використовую різні вправи для заучування та закріплення форм дієслів.

Мовна зарядка (До цього виду роботи я часто включаю вправи на розвиток творчих здібностей учнів, логічного мислення, слухової та зорової пам‘яті, уваги).

Активізація ЛО та МФ (робота з роздатковим матеріалом, ігри та вправи для засвоєння лексичного матеріалу, хорова робота).

Під час етапу організації виконання плану діяльності я частіше за все вдаюся до групового проекту. Дітей у групи об’єднано на уроках диференційовано, але у слабкій та середній групах є координатор, який допомагає у кооперації учнів, створенні ситуацій взаємодопомоги. Кожна група одержує певне завдання, але кожне з них націлене на вирішення проблеми уроку. Я використовую різні методи та прийоми: рольові та ситуативні ігри, ситуацію успіху у 1, 2, 5, 6 класах, пізнавальний інтерес, виконання творчих завдань у старших класах.

Активізація граматичних структур (ігри для засвоєння граматичного матеріалу, рольові ігри тощо).

Навчання аудіюванню (Аудіювання тексту та виконання перед- та післятекстових творчих завдань за змістом тексту).

Навчання читанню (Учні ставлять запитання до тексту, відповідь на яке вони хотіли б отримати після читання, знайомляться зі змістом тексту, потім виконують післятекстові диференційовані творчі завдання).

Навчання говорінню ( діалогічне мовлення учнів, групове вирішення проблемних питань, монологи учнів з подальшим обговоренням ).

Контрольно-оціночний етап я здійснюю шляхом залучення учнів до контролю за ходом навчальної діяльності (парні і групові форми взаємоконтролю; самоконтроль).

Ця схема досить мобільна, і в залежності від теми, яка вивчається, етапи уроку часто змінюються не лише по порядку їх проведення на уроці, але й за змістом. Але всі етапи уроку обов‘язково логічно пов‘язані між собою, кожне наступне завдання логічно витікає з попереднього.

Ефективність використання методу проектів на уроках іноземної мови

На уроках англійської мови з використанням проектного методу  створюються такі умови, при яких учні вчаться:

 • самостійно отримувати знання з різних джерел;
 •  користуватися цими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань;
 • набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах;
 • розвивають свої дослідницькі уміння (виявлення проблеми, збір інформації з літератури, документів і так далі) ;
 •  розвивають аналітичне мислення.

 Метод проектів є ефективним в світлі підготовки компетентнісної особистості, яка вміє співпрацювати з іншими, а також:                         

 • дозволяє реалізувати як дослідницькі, так і зорієнтовані на практичну діяльність завдання;                         
 • дає навички контактів із зовнішнім світом: під час проектної діяльності виникає потреба звернутися за консультацією тощо;                         
 • розвиває творчість і навички роботи із джерелами інформації;                        
 • створює середовище, у якому слабші учні набувають сили та впевненості ситуацією успіху;                         
 • метод проектів спрямований на практичний результат, який можна побачити, осмислити, застосувати в реальній  практичній діяльності;                       
 • дає можливість набути досвід самостійної діяльності, не репродуктивної, а творчої, що знадобиться у житті.

Конспект уроку з використанням методу проектів

Презентація до уроку з використанням методу проектів

Цінність даного досвіду полягає в тому, що у результаті впровадження проектної технології у навчальному закладі створюється інноваційно-розвивальне середовище, що передбачає такі процеси: мотивацію навчальної діяльності; проблемно-креативну спрямованість, інтерактивну організацію освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок як самостійного, так і колективного пошуку, постійну актуалізацію їх застосування; формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтацію на особистий і колективний успіх. Робота над розвитком творчих здібностей учнів з використанням методу проектів дуже ефективна. Метод проектів передбачає вирішення якихось проблем, і це вдається учням. Діти можуть розкрити свої особистісні якості та виявити свої творчі здібності: вони складають цікаві історії, вірші. Використання методу проектів дозволяє учням значно розширити лексичний запас, кругозір, підвищити свій освітній рівень. На уроках школярі не лише відтворюють матеріал, який засвоєно на уроці, але й працюють із додатковими джерелами інформації, добирають прислів‘я, приказки, пісні і т.ін. Завдяки використанню на уроках вправ для активізації пізнавальної творчої діяльності учні стають більш уважними, зібраними, мислять логічно, і це проявляється не лише в ігрових вправах, але й, що найголовніше, в усному мовленні.

Матеріали даного досвіду схвалено на засіданні ШМО вчителів російської мови та літератури, англійської мови (протокол №3) та рекомендовано для впровадження у навчально-виховний процес.

Матеріали досвіду роботи зберігаються у методичному кабінеті КЗ «Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»

 

 

 

Поиск
Календарь
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
СКОРО
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Я маю право!
Я маю право!
Время жизни сайта

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтов - uCoz